HỌC TIẾNG ANH KHÔNG KHÓ

Breathless (perfect để học về câu điều kiện loại 2)

Posted on: June 3, 2011

Download Breathless

Trong bài hát này, chúng ta sẽ học về câu điều kiện loại 2 (không có thật ở hiện tại).  bài hát là khao khát, mong ước của một người con trai về viễn cảnh giả tưởng của anh và người con gái anh yêu. Cấu trúc được lặp đi lặp lại trong bài này là: nếu…thì sẽ (nhưng bạn lưu ý, không phải là if…và i will như ở dạng câu điều kiện loại 1 đâu nhé!)

anyway, enjoy the song, huh!

If our love was a fairytale : Nếu tình yêu của chúng ta là một câu chuyện cổ tích

– If: nếu

– our love: tình yêu của chúng ta

– was: dạng quá khứ của động từ  is

– fairytale: chuyện thần kì, chuyện cổ tích
I would charge in and rescue you : Anh sẽ nhận trách nhiệm  cứu em

– would: dạng quá khứ của will, khi dùng would ta thường thì nói đến một điều giả sử, có thể xảy ra hoặc không xảy ra.

– charge in: tham gia vào, nhận trách nhiệm

– rescue: cứu, cứu mạng

On a yacht baby we would sail : Trên một chiếc thuyền nhỏ, em yêu, chúng ta sẽ đi

– yacht: thuyền nhỏ, thuyền buồm thường để đi du lịch

– sail: thả thuyền buồm, lái thuyền

To an island where we’d say I do: Đến một hòn đảo nơi chúng ta sẽ nói tôi làm được

– island: hòn đảo

– lưu ý island vì bắt đầu bằng nguyên âm nên mạo từ chỉ số ít đứng trước là an mà không phải a

– we’d say= we would say

And if we had babies they would look like you: Và nếu chúng ta có con, chúng sẽ giống như em

– câu điều kiện loại 2  (không có thật ở hiện tại)  if +S had…S+ would …

– look like: trông giống

It’d be so beautiful if that came true : Sẽ thật là đẹp biết bào nếu điều đó thành sự thật

– it’d= it would (dịch ra tiếng việt là điều đó sẽ, nó sẽ giống như  It will nhưng would ở đây thể hiện điều đó chỉ là điều giả sử)

– that: điều đó

– come true: thành hiện thực

– ở đây là gặp câu điều kiện loại 3 : if + S+ động từ quá khứ…It would be …

You don’t even know how very special you are: Em thậm chí không biết em đặc biệt như thế nào.

– even: thậm chí

– how: thế nào, như thế nào

– special: đặc biệt

– how…is: how lovely the cat is, how sweet this song is

chú ý ở câu hỏi chúng ta hỏi how lovely is that cat? nhưng trong bài ở đây là câu trần thuật nên đông từ tobe không được đảo lên trước danh từ

[Chorus]

You leave me breathless : Em làm cho anh ngạt thở

– leave: để lại, leave a message (để lại tin nhắn) leave me alone (để anh một mình)

– breathless: bắt nguồn từ từ breath (hơi thở), đuôi -less thường biểu hiện ý phủ định, sự không tồn tại
You’re everything good in my life: Em là tất cả mọi điều tốt lành trong cuộc đời anh

-you’re = you are

– everything good = đạng tắt của everything which is goo. tương tự ta có, everything bad, something special, something sweet…

You leave me breathless: Em làm anh ngạt thở

I still can’t believe that you’re mine: Anh vẫn chưa thể tin rằng em là của anh

– still: vẫn

– can’t = cannot

– believe: tin tưởng, tin

– mine: của tôi . tương tự ta có this is his, this is mine, that is hers, that is theirs
You just walked out of one of my dreams:  Em chỉ như vừa bước ra khỏi một trong những giấc mơ của anh

– just: chỉ mới, vừa mới, hoặc để nhấn mạnh hành động walk out of

– walk out of: bước ra khỏi

– one of: một trong số

So beautiful you’re leaving me  Breathless: kiều diễm quá ơi, em đã làm anh ngạt thở
you’re leaving me: tobe+ V-ing diễn tả hành động đang diễn ra. So sánh với you leave me breathless ở trên (diễn tả một hiện thực, có thể đúng trong hiện tại, quá khứ, tương lại. còn ở đây đang nhấn mạnh đến hiện tại em đang làm anh ngạt thở)

And if our love was a story book : Và nếu tình yêu của chúng ta là một cuốn truyện

– đây là một vế if của câu điều kiện  loại 2(vế if động từ ở dạng thì quá khứ

We would meet on the very first page: Chúng ta sẽ gặp nhau ngay ở trang đầu tiên

– first: đầu tiên

– page: trang sách

– the very first page: very đung để nhấn mạnh first page, mạo từ “the” xác định first page, tức chính là first page của cái story book đã nhắc đến ở bên trên.

The last chapter would be about: Chương cuối cùng sẽ nói về

– last: cuối cúng

– chapter: chương (sách)

– be about: về

And if we had babies they would have your eyes: Và nếu chúng ta có những đưuá con, chúng sẽ có đôi mắt của em
I would fall deeper watching you give life: Anh sẽ lặn tận sâu hơn nữa để nhìn thấy em gieo mầm cuộc sống

– fall: ngã, lao xuống, rơi xuóng

– deep: sâu, deeper: sâu hơn

– give: mang đến, đem đến
You don’t even know how very special you are: Em thậm chí không biết rằng em đặc biệt như thế nào

[Chorus]

You must have been sent from heaven to earth to change me : Em được gửi từ thiên đường đến trái đất để thay đổi đời anh

– must: chắc, chắc là, phải là

– have been sent: được gửi, được phái đi

– sent: dạng quá khứ của send (gửi)

– from…to: từ  đâu tới đâu

– change: thay đổi, biến đổi
You’re like an angel: em như một thiên thần
The thing that I feel is stronger than love believe me: điều mà anh còn cảm nhận mạnh mẽ hơn cả tình yêu. hãy tin anh

– The thing: cái điều, điều, thứ

– that: mà (liên từ nối)

– feel: cảm nhận

– stronger: mạnh hơn (strong)


You’re something special: Em là điều đó gì đó vô cùng đặc biệt
I only hope that I’ll one day deserve what you’ve given me: Anh chỉ mong rằng ngày nào đó anh sẽ xứng đáng với những gì em trao anh

– only: chỉ

– hope: hy vọng

– i’ll= i will

– one day: một ngày (nào đó)

– deserve: xứng đáng

– you’ve given me: you have given me (hiện tại hoàn thành)

But all I can do is try: nhưng tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng
Every day of my life: từng ngày trong cuộc đời  anh.

[Chorus]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 20 other followers

June 2011
M T W T F S S
« May   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Blog Stats

  • 110,094 hits
%d bloggers like this: