HỌC TIẾNG ANH KHÔNG KHÓ

Hero (Mariah Carey)

Posted on: June 3, 2011

tải bài hát về máy ở đây:

Download: Hero

Bài Hero là một bài hát rất hay, ý nghĩa và đơn giản, rất phù hợp khi trình độ của bạn chưa cao.

There’s a hero

– there is: Có

– hero: người hùng
If you look inside your heart

– if: nếu

– look inside: nhìn vào bên trong, hướng vào bên trong

– your heart: trái tim bạn

You don’t have to be afraid  Of what you are

– don’t: do not

– don’t have: không phải

– to be afraid of : sợ sệt ( cái gì) I am afraid of snake (tôi sợ rắn)

– what you are: những gì là bạn, cái mà bạn là, người mà bạn là (cụm này đóng chức năng là một danh từ)

There’s an answer : Có một câu trả lời
If you reach into your soul: nếu bạn hướng vào tâm hồn mình
And the sorrow that you know: và những nỗi buồn phiền bạn biết
Will melt away: sẽ tan biến

And then a hero comes along: Và khi đó người hùng sẽ đi cùng bạn
With the strength to carry on: với sức mạnh để tiếp bước
And you cast your fears aside: và bạn xua đi những sợ hãi
And you know you can survive: và bạn biết rằng mình có thể tồn tại
So when you feel like hope is gone: vì thế mỗi khi bạn cảm giác như  mọi hy vọng đã biến mất
Look inside you and be strong: Hãy hướng vào bên trong và hãy thật mạnh mẽ
And you’ll finally see the truth: Và cuối cùng bạn sẽ nhìn thấy sự thật
That a hero lies in you: rằngbên trong bạn có một người anh hùng

It’s a long road: sẽ là một chặng đường dài
When you face the world alone: Khi bạn phải một mình đối mặt với thế giới
No one reaches out a hand: không một ai đưa tay ra
For you to hold: để cho bạn vịn vào
You can find love : bạn có thể tìm thấy tình yêu
If you search within yourself: nếu bạn tìm trong chính bản thân mình
And the emptiness you felt: Và sự trống trải mà bạn cảm nhận

Will disappear: sẽ tan biến

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you’ll finally see the truth
That a hero lies in you

Lord knows: Chúa biết
Dreams are hard to follow: Ước mơ thật khó để theo đuổi
But don’t let anyone: Nhưng đừng để bất cứ ai
Tear them away: phá tan nó
Hold on: hãy kiên trì
There will be tomorrow: ngày mai sẽ đến
In time: đúng thời điểm
You’ll find the way: bạn sẽ tìm thấy lối đi cho mình

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you’ll finally see the truth
That a hero lies in you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 20 other followers

June 2011
M T W T F S S
« May   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Blog Stats

  • 106,584 hits
%d bloggers like this: